Varaus- ja maksuehdot

Näitä ehtoja sovelletaan tällä verkkosivustolla mainostettaviin, vuokrattaviin, varattaviin ja myytäviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä ”palvelu”.

Osapuolet

Myyjä

Sektoriloisto oy | Visit Isokari
Postiosoite: Pietolankatu 6, 23500 Uusikaupunki
p. 040 1866 350
info@isokari.fi
Y-tunnus 2613453-3

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan ja varatessaan tuotteita ja palveluita tältä verkkosivustolta (www.isokari.fi). Ehtoja noudatetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse tehtyihin varauksiin.

Ryhmäasiakkaiden / ryhmämatkojen varaus- ja maksuehdot määritellään varauskohtaisesti varausvahvistuksessa.

Yleiset ehdot

Verkkosivustolla esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

Myyjän palveluiden hinnoittelu on dynaamista. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

Myyjä myy palveluita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä ryhmä- ja yritysasiakkaille.

Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Myyjällä on oikeus käyttää asiakkaan tietoja omaan suoramainontaansa, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

Asiakkaan on ennen varauksen tekoa tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varaus-, maksu- ja toimitusehtoihin.

Varausehdot

Isokari on asumaton ulkomeren majakkasaari, minne ei ole saariston yhteysalusliikennettä tai muuta aikataulutettua liikennöintiä. Kaikki Isonkarin matkailupalvelut tuotetaan ainoastaan ennakkovarausten mukaan, mistä seuraa että Isossakarissa noudatetaan kaikkien ennakkoon varattujen matkailupalveluiden osalta näitä, yleisiin valmismatkaehtoihin nähden erityisiä ehtoja: 

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu tuotteen / palvelun kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksu-/varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti- ja puhelinvarauksissa vahvistus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen erikseen.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksu-/varausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Erityistä, lammaspaimenviikot: Lammaspaimenviikon hinta sekä paimenten merikuljetukset laskutetaan ennakkoon. Varaus on sitova, kun lammaspaimenviikon lasku on maksettu. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varaus raukeaa.

Myyjä ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. Myyjä ei anna takuuta siitä, että palvelu on tässä tilanteessa yhä saatavana. Mikäli palvelu ei ole saatavana, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista palvelua.

Muutokset ja peruutukset

Normaalihintaisen varauksen lähtöpäivää, matkan kestoaikaa tai majoitusjärjestelyjä on mahdollista muuttaa varauksen peruutusajan puitteissa. Varausmuutosoikeus ei koske alennuskoodilla tehtyjä varauksia, erikoismatkoja, äkkilähtöjä tai kampanja-alennettuja matkoja eikä normaalihintaisen matkan vaihtamista alennuskoodin mukaan varatuksi matkaksi, äkkilähdöksi tai kampanjahinnoitelluksi matkaksi. Peruutusajan jälkeen tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Muutos- tai peruutuspäivä on se päivä, jona myyjä on vastaanottanut varauksen muutospyynnön tai ilmoituksen varauksen peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että muutospyyntö tai peruutus on tehty riittävän ajoissa. Muutospyyntö tai peruutus on tehtävä sähköpostitse os. info@isokari.fi tai puhelimitse p. 0401866350.

Peruutusajat: 

Yöpymisen sisältävät majakkamatkat (hotellipaketit, hotellimajoitus), omatoimimajoitus (vuokramökit, esim. luotsitupa) ja teemamatkat (esim. hyljesafarit, retriitit): Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 21 vrk tai enemmän, toimitus- tai peruutuskuluja ei peritä.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 21 vrk, peritään palvelun koko hinta.

Risteilyt ja retket (ei yöpymistä): Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, toimitus- tai peruutuskuluja ei peritä.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään palvelun koko hinta.
  • Varauksen voi siirtää toiselle päivälle ilman palvelumaksua. Siirto tulee tehdä väh. 3 vrk ennen risteilypäivää. Jos siirto tehdään erihintaiseen risteilypäivään, risteilyhintojen välinen erotus hyvitetään / veloitetaan laivassa.

Lammaspaimenviikot: Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään 20 euron käsittelykulu.
 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, peritään palvelun koko hinta.
 • Lammaspaimenilla ei ole oikeutta siirtää tai vuokrata lammaspaimenviikkoa edelleen kolmannelle osapuolelle.

Erityisesti huomioitavaa: Sateinen sää, asiakkaan tai asiakkaan perheenjäsenen sairastapaus, tai muutos asiakkaan tai asiakkaan seurueeseen kuuluvan henkilön matkasuunnitelmissa ei oikeuta varauksen viime hetken muutokseen tai peruutukseen, vaan peruutusaikoja sovelletaan kaikissa tapauksissa. Asiakkaan kannattaa varmistua siitä, että hänellä on asianmukainen vakuutusturva matkasuunnitelmien muutostilanteita varten.

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi myyjä perua palvelun varauksen. Tyypillinen ylivoimainen este on sää, joka estää liikennöinnin merellä. Perumisesta ilmoitetaan viivytyksettä palvelun varanneelle asiakkaalle. Ilmoitus tehdään puhelimitse asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon (soitto, tekstiviesti).

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa palvelun hinta kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure -esteen takia perutusta palvelusta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Maksuehdot

Myyjä soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

Myyjä ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Maksu paikan päällä: Myyjä ottaa vastaan käteismaksuja, korttimaksuja ja itse myymiään lahjakortteja kaikissa toimipisteissään. Kun asiakas tekee varauksen verkkopalvelun kautta tai puhelimitse tai sähköpostitse ja/tai valitsee maksutavaksi ”maksu paikan päällä”, asiakas sitoutuu samoihin varaus-, peruutus- ja muutosehtoihin kuin maksettaessa muilla maksutavoilla. Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksu-/varausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Peruutusajan umpeutumisen jälkeen peruutetut ja käyttämättömät varaukset (ns. no show -tilanne) laskutetaan asiakkaalta täysimääräisenä.

Maksaminen laskulla: Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Laskutuksen ajankohdasta (ennen matkaa / matkan jälkeen) sovitaan tapauskohtaisesti.

Mikäli asiakas ei ole vahvistanut maksutapaa tai ei sitoudu maksutavan mukaisiin ehtoihin, myyjä ei käsittele varausta.

Isonkarin kesähotellia koskevat erityisehdot

Asiakkaalla on käyttöoikeus varaamaansa huoneistoon ja sen varustukseen huoneiston varausvahvistuksessa määriteltynä aikana.

Jos asiakas huomaa huoneistossa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle.

Lemmikkieläimiä ei sallita Isonkarin kesähotellissa. Kesähotelli on savuton.

Vahinkojen korvaukset:

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän vahingon, jonka hän on aiheuttanut huoneistolle. Asiakas on vastuussa myös muista huoneistossa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sää / kova tuuli voi aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin kuljetusaikatauluihin (hotellivarauksen alku- ja päättymisajankohtiin) tai estää liikennöinnin Isonkarin saareen kokonaan. Force majeure -tilanteessa myyjällä on oikeus perua varaus.

Luotsitupaa koskevat erityisehdot

Asiakkaalla on käyttöoikeus luotsitupaan, sen pihaan ja tuvan varustukseen varausvahvistuksessa määriteltynä aikana.

Jos asiakas huomaa luotsituvalla puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle.

Asiakas huolehtii luotsituvan siisteydestä vuokra-aikana. Asiakas vastaa tuvan loppusiivouksesta varauksen päättyessä, ellei asiakas ole ostanut loppusiivousta palveluna ennen matkaa.

 • Mikäli asiakas on jättänyt tuvan siivoamatta tai siivous on tehty silminnähden puutteellisesti, siivoaa myyjä kohteen ja laskuttaa asiakkaalta kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti, vähintään 200 euroa.

Lemmikkieläinten mukaan ottamisesta tulee sopia etukäteen.

 • Asiakas on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
 • Lemmikkieläimet eivät saa olla luotsituvalla yksin.
 • Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota tuvan siisteyteen lemmikin majoittamisen jälkeen. Luotsitupa tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan myyjän toimesta. Siivouksesta veloitetaan maksu, vähintään 200 €.
 • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset:

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjän vahingon, jonka hän on aiheuttanut tuvalle. Asiakas on vastuussa myös muista tuvalla vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Sää / kova tuuli voi aiheuttaa muutoksia suunniteltuihin kuljetusaikatauluihin (luotsituvan varauksen alku- ja päättymisajankohtiin) tai estää liikennöinnin merellä kokonaan. Myyjä pidättää itsellään kaikki oikeudet merikuljetusten järjestämiseen. Force majeure -tilanteessa myyjällä on oikeus perua varaus.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa palvelun päättymisestä kirjallisesti.

Myyjä pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Jos asiakas ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Päivitetty 28.11.2023.